Avrupa Holding

Avrupa Holding A.Ş.

Avrupa Holding’in nüvesi, İsviçre merkezli sigorta şirketi Switzerland General Insurance’ın Türkiye temsilciliğini yürütmek üzere 1981 yılında kurulan Avrupa Sigorta Aracılığı A.Ş.’dir. Şirket daha sonra inşaat ve turizm işlerini de faaliyet sahasına eklediğinde ismi Avrupa İnşaat ve Turizm Yatırımları A.Ş. olarak değişmiş ve 1997 yılında Avrupa Holding A.Ş. olarak tescil edilmiştir.

Esas faaliyet konusu sigortacılık olan grup, 1988 yılında Switzerland General Insurance’la ortak girişim halinde, çoğunluk hissesi Holding’e ait olmak üzere İsviçre Sigorta A.Ş.’ni kurmuş, bu şirketle Türk sigorta sektöründe ilk beş şirket arasına girme başarısı göstererek, ilk ve tek özel sermayeli sigorta kuruluşu olarak sektör liderleri arasında faaliyetine devam etmiştir.

1994 yılında, Grup yine hakim hissesi kendine ait olmak üzere, IFC (International Finance Corporation)’ın katılımıyla İsviçre Hayat Sigorta A.Ş.’ni kurmuş, faaliyet sahasını hayat sigortacılığı alanına da taşımıştır. 2000 yılında ise İsviçre Portföy A.Ş. kurulmuştur.

Türkiye sigorta sektöründe hiçbir finans ve sanayi grubuna bağlı olmaksızın, 30 yıllık kısa geçmişine rağmen, başarısı ile emsallerine gore çok önemli bir yere sahip olan İsviçre Sigorta, 2008 senesinde prim üretimi açısından Türkiye’nin en büyük dördüncü grubu olmayı başarmıştır. Bu önemli başarının ardından, Grup 2008 yılı itibarıyla sigortacılık sahasındaki yatırımını Alman Ergo Grubu’na satarak sonlandırmış ve yeniden yapılanma sürecine girmiştir.

Yeniden yapılanma sürecinde, öncelikli olarak üç sektörü hedef alan Avrupa Holding, inşaat, gıda ve otomotiv alanlarındaki faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Bu ana alanların yanında, enerji, turizm, yazılım, sosyal hizmet ve eğitim sektörlerinde ise olası fırsatların değerlendirilmesine yönelik araştırma çalışmalarına başlamış ve çeşitli şirketler kurmuştur.

Avrupa Holding A.Ş.’nin %100 hissesi yerli sermayedar Balcı ailesine aittir. Holding’in kurucusu olan

Okan Balcı birinci kuşağı temsil ederken, ailenin ikinci kuşağını Murat ve Mert Balcı kardeşler oluşturmaktadır.

www.avrupaholding.com.tr